Omschrijving Van wie Rubriek
Verflood van Amsterdam: vz. wapen van Amsterdam en omschrift AMSTERDAMSE VERWE. kz dubbelkoppige adelaar en omschrift GEBLAVT SWART jan Lakenloden [2]
Verflood van Amsterdam: vz. wapen van Amsterdam. kz. GAL SWART jan Lakenloden [2]
Verflood van Amsterdam: vz. wapen van Amsterdam, kz. AMSTERDAMS SWART jan Lakenloden [2]
Verflood van Amsterdam: vz. AMSTERDAMS (VER)WE, kz. telmerk V I I I . . jan Lakenloden [2]
Lakenlood van Amsterdam: vz. wapen van Amsterdam I? L? kz. telmerk X I X . . . jan Lakenloden [2]
Lakenlood:  vz. PETER HVCHOLT.SOHN, kz. telmerk 1040 Jan Lakenloden [3]
Verflood van Rotterdam Jan Lakenloden [3]
Lakenlood, onbekend: vz. kasteel,  kz. franse lelie B(V)RCH.  Jan Lakenloden [3]
Lakenlood, onbekend deelbewerkerslood: monogram in wapen  Jan Lakenloden [3]
Lakenlood, onbekend deelbewerkerslood: vz. T I, kz P ?  Jan Lakenloden [3]
lakenlood, onbekend (Duits?): vz. kasteel binnen cirkel, kz. M  Jan Lakenloden [3]
Staallood vz. AMSTERDAMS STA(EL), Amsterdams wapen tussen 1607, kz. wapen van Amsterdam  Jan Lakenloden [3]
Kleurstaallood: vz. ANNO AMSTERDAMS COLEVRSTAEL 1625,   Jan Lakenloden [3]