Omschrijving Van wie Rubriek
Randbijl uit de vroege bronstijd. ca. 1800 v.C. Earl Bijzondere vondsten
Vuurstenen sikkel, bronstijd Theo Bijzondere vondsten
Bronzen pijlpunt, lengte 55 mm Jan Bijzondere vondsten
Bronzen vlakbijl uit de vroege bronstijd ca 2000 v.C. Jan Bijzondere vondsten
Bronzen kokerbijl uit de late bronstijd ca 700-800 v.C. Jan Bijzondere vondsten
Bronzen hielbijl uit de midden bronstijd Sjoerd Diversen[2]
Bronzen speerpunt uit de midden bronstijd, ca 1200-1000 v. Chr. Sjoerd Diversen[2]
beiteltje Bronzen beiteltje uit de midden bronstijd, ca 1500-1150 v. Chr. Sjoerd Diversen[2]
pijlpunt Bronzen pijlpunt uit de bronstijd Sjoerd Diversen[2]
speerpunt Fragment van bronstijd speerpunt Theo Diversen [3]