/
Voorwerp:  kledingsluiting/sierknop?
Materiaal:  zilver
Afmetingen:  
Datering:  19e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer:  24-255
Referentie:  
Voorwerp:  kledingsluiting/sierknop?
Materiaal:  zilver
Afmetingen:  lengte 27 mm
Datering:  19e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer:  24-558
Referentie:  
Voorwerp:  koppelpassant
Materiaal:  messing
Afmetingen:  lengte 35 mm
Datering:  eind 16e-begin 17e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer:  2-149
Referentie:  Opgravingen in Amsterdam, blz 167 nr. 209
Voorwerp:  graanloodje,  bewijs van betaling van accijns en maalloon aan de accijnsmeester dat bij de molenaar ingeleverd moest worden
Materiaal:  lood
Afmetingen:  
Datering:  17e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer:  19-81
Referentie:  
Voorwerp:  boeksluiting
Materiaal:  messing
Afmetingen:  lengte 47 mm
Datering:  17e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer:  24-700
Referentie:  
Voorwerp:  romeins oorlepeltje
Materiaal:  brons/koper
Afmetingen:  lengte  55 mm
Datering:  3e eeuw?
Beschrijving:  
Vondstnummer:  24-679
Referentie:  

Voorwerp:  lakzegelstempel
Materiaal:  lood
Afmetingen:  21 x 32 mm
Datering: laat 13e-14e  eeuw
Beschrijving: Klik op lakafdruk voor een uitvoerige beschrijving (Engels)
Vondstnummer: 24-680
Referentie:
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  ijzer
Afmetingen:   155 mm
Datering: 13e  eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: TD3-8
Referentie: determinatie en conservering door Gerald Alders
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  messing
Afmetingen:  45 x 17 mm
Datering: 16-17e  eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-89
Referentie: een vrijwel identiek exemplaar staat vermeld in "Opgravingen in Amsterdam" blz 374, afb. 711
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  brons
Afmetingen:  105 x 30 mm
Datering: 14e  eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-621
Referentie:
Voorwerp:  lakzegelstempel
Materiaal:  lood
Afmetingen:   diameter 39 mm
Datering: eerste helft 13e  eeuw
Beschrijving: latijnse tekst; SIGI PERES  FLI  hENRICI  ( SIGILL[VM] PERES F[I]L[I]I  HEHRICI) vertaling--> de zegel van Peter, zoon van Henry. Klik op de foto voor een uitvoerige beschrijving (Engels)
Vondstnummer:  TD3-11
Referentie:
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  ijzer
Afmetingen:   lengte 13 cm
Datering:   17e? eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-733
Referentie:
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  ijzer
Afmetingen:   lengte 10 cm
Datering:   17e? eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-734
Referentie:
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  brons
Afmetingen:   lengte 55 mm
Datering:   laat middeleeuws 12-14e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-775
Referentie:
Voorwerp:  sleutel
Materiaal:  brons
Afmetingen:  lengte 43 mm
Datering:   laat middeleeuws 12-14e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-793
Referentie:
Voorwerp:  papal bulla van paus Innocentius III
Materiaal:  lood
Afmetingen:  diameter 38  mm
Datering:   AD 1198-1216
Beschrijving:  op de voorzijde INNOCENTIUS . PP . III binnen een parelrand, de letters PP staan voor pastor  pastorum (herder van de herders), op de keerzijde een bebaard mansportret voorstellende Paulus en Petrus. Het geheel is omsloten door een parelrand en boven vergezeld van de letters SPASPE hetgeen betekent: Sanctus PAulus, Sanctus PEtrus
Vondstnummer: 24-845
Referentie:
Een papal bulla is een zegel die aan officiele documenten was bevestigd.
Voorwerp:  Saxon stirrup strap mount, Williams Class A, type 6 mount
Materiaal:  brons
Afmetingen:   48 x 28 mm
Datering:  ca 800-900
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-847
Referentie:
Voorwerp:  beursbeugel met letters ingelegd (zilver?)
Materiaal:  brons/zilver?
Afmetingen:  70 x 17 mm
Datering:   14-15e eeuw?
Beschrijving:  tekst S'MARIA en CRISSTE (eerste "S" is gespiegeld)
Vondstnummer: 24-842
Referentie:
 
Voorwerp: profaan insigne
Materiaal:  lood/tin
Afmetingen: lengte 30 mm
Datering:   1375-1425
Beschrijving: man met graanzak op ezel, beklimt
molentrap
Vondstnummer: 24-880
Referentie: Heilig en Profaan deel 2 blz.401,afb.1698
 

Voorwerp: gietprop
Materiaal:  brons
Afmetingen: 
Datering:   bronstijd
Beschrijving:
Vondstnummer: 24-878
Referentie: Artikel " Op zoek naar de bronssmid " in Detector Magazine nr. 92 mei 2007, zie tekening
Voorwerp:  nagelreiniger
Materiaal:  brons
Afmetingen:  lengte 60 mm
Datering:  romeins
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-815
Referentie:
Voorwerp:  pincet
Materiaal:  brons
Afmetingen: lengte 33 mm
Datering:  romeins
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-837
Referentie:
triskel
triskel
triskel
Voorwerp: sierniet met triskel gravering als versiering op de schede van een SAX
Materiaal: brons
Diameter : 18 mm
Datering : 7e – 8e eeuw
Beschrijving:
De SAX is een kort, eensnijdend houwzwaard.
Van oorsprong is het een oosters wapen, dat in West- Europa voorkomt vanaf de laat 6e eeuw.
Hiervoor komen de saxen alleen in exceptioneel rijke graven voor, in de 7e eeuw worden ze meer algemeen.
In de tweede helft van de 7e eeuw ontwikkelt zich de “echte Frankische sax”, namelijk de “Breitsax”, ook wel “Scramasax” genoemd en deze ontwikkeld zich op het eind van de 7e eeuw tot de “Langsax”.
Kenmerken : 1-6 bloedgeulen, 3-6 siernieten en kleine nieten op de schede.


Literatuur : Bohner 1958,130-145.

Vondstnummer : 24-974


lunula
Voorwerp:  Lunula ( niet compleet )
Materiaal:  messing/brons
Afmetingen:
Datering:  17e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-1018b
Referentie:
Zie Theodiversen[2] voor ontbrekend deel
mondhsrp Voorwerp:  mondharp
Materiaal:  koperlegering
Afmetingen: lengte 85 mm
Datering:  17e eeuw?
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-1158
Referentie:  
riemtong  Voorwerp:  riemtong
Materiaal:  tin
Afmetingen: 
Datering:  17e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-1126
Referentie:   
riemtongfragment  Voorwerp:  riemtong fragment
Materiaal: brons
Afmetingen: 
Datering:  8e - 9e eeuw
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-1173
Referentie:    
tabaksdoos
tabaksdoos

tabaksdoos
Voorwerp:  tabaksdoos
Materiaal: messing+koper
Afmetingen: 60x40x40 mm
Datering:  17e eeuw
Beschrijving:  aan de binnenkant een pennetje om de tabak aan te duwen in de pijpenkop.
Vondstnummer: 24-898
Referentie:    
olielampje

Klik op het olielampje voor een 3D weergave
Voorwerp:  scheepsolielampje
Materiaal:  messing
Afmetingen: diameter= 9 cm en de hoogte is 5 cm
Datering:  17e eeuw
Beschrijving:  er staat een merktekentje in gestempeld : pSt
Vondstnummer: 24-1126
Referentie:   
speerpunt Voorwerp:  speerpunt
Materiaal:  ijzer
Afmetingen: lengte 27,5 cm
Datering:  15e-16e eeuw?
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-1530
Referentie:   
insigne  Voorwerp:  insigne
Materiaal:  lood
Afmetingen: 26 x 26 mm
Datering:  1550-1600
Beschrijving:  op de ene zijde is een gekruisigde Christus met twee engelen die zijn bloed in kelken opvangen.
Op de keerzijde staan de letters IHS met daar boven een soort Omega teken, dit is geen Omega, maar een afkortingsteken om aan te geven dat IHS een afkorting is van Ihesus, het Omega streepje in de
letter H is om het een aantrekkelijk plaatje te maken.
Vondstnummer: 24-1539
Referentie: Kunera, drs.Willy Piron
slotonderdeel
slot
slot
Voorwerp: Slotplaat bevestigings knop
Materiaal:  brons met een ijzeren kern als pin
Afmetingen: hoogte: 19mm, diam: 21mm en 11 mm
Datering: Romeins
Beschrijving:  In de Romeinse archeologische plaats " Augusta Raurica", ca. 20 km ten Oosten van Basel in Zwitserland, zijn deze knoppen regelmatig gevonden in combinatie met kast en of kist sluitingen.
Ze worden soms omschreven als "borgpennen", maar een betere omschrijving is, "Slotplaat bevestigings knop".
Vondstnummer: 24-1556a
Referentie:   http://romanlocks.com/Chestlocks.htm
tumbler lock
tumbler lock
Voorwerp: slottuimelaar
Materiaal: brons
Afmetingen: 
Datering: Romeins
Beschrijving:  zie PDF document pdf
Vondstnummer: 24-1166
Referentie:  http://romanlocks.com/Chestlocks.htm
speerpuntfragment
speerpuntfragment
Voorwerp: speerpuntfragment
Materiaal: brons
Afmetingen: lengte 44 mm
Datering: bronstijd, 1000-700 v.Chr.
Beschrijving:  
Vondstnummer: 24-1110
Referentie:   
kruithoorn


Klik op de kruithoorn voor een 3D weergave


haakbusschutter
Voorwerp: kruithoorn
Materiaal: koper, leer
Afmetingen: lengte  65 mm
Datering: 16e - 17e eeuw
Beschrijving:  zie PDF document pdf
Vondstnummer: 24-1570
Referentie:  
Opmerking: tijdens de vondst zat de leren foudraal er nog om, maar is uitgedroogd en vergaan.
laadstokjes Voorwerp: 2 laadstokpijpjes
Materiaal: messing
Afmetingen:  lengte 75 mm (24-40) en 46 mm (24-1653)
Datering: 18e eeuw
Beschrijving:  zie PDF document pdf voor uitgebreide informatie
Vondstnummer: 24-40 en 24-1653
Referentie:  Schans op de Grens,blz. 107 en 112 , afb. 34
Opmerking: Wat opvallend is, is dat op beide pijpjes een soort merkteken in gevijld is, wat de betekenis daarvan is weet ik niet, misschien dat iemand daarover een idee heeft.
24-40 heeft merkteken \\ X  en 24-1653 XIIIII
spinlood Voorwerp:  spinlood
Materiaal:  lood
Afmetingen:  31 mm
Datering:  
Beschrijving:  beide zijden zijn versierd. wat de versiering betekend is niet bekend er zijn beweringen dat het "Rune tekens"zijn!
Vondstnummer: 8-81
Referentie:   
zegelstempel Voorwerp:  lakzegelstempel
Materiaal:  zilver
Afmetingen:  18 x 20 mm
Datering: 18e eeuw
Beschrijving: Tranend oog met daaronder een door twee pijlen doorboord hart, met bloedspatten.het doorboorde hart is het symbool voor St. Augustinus. Het alziend oog en het heilige hart zijn een verwijzing naar de moderne Devotie
Vondstnummer:  24-1459
Referentie:
Opmerking: Het draagoog is afgebroken

zegelstempel Voorwerp:  lakzegelstempel
Materiaal:  brons
Afmetingen:  23 x 18mm
Datering: 15e eeuw
Beschrijving:
Vondstnummer:  24-1461
Referentie:


onbekendonbekend Voorwerp:  stempeltje?, of onderdeel van fibula?
Materiaal:  brons, groene glaspasta
Afmetingen:  16,5 x 13 mm
Datering: romeins
Beschrijving: mannenhoofd met baard
Vondstnummer:  24-1259
Referentie:
kopje Voorwerp: kopje
Materiaal : Koper legering
Datering: Late ijzertijd/Keltisch
Afmeting : 25 X 14 mm
Beschrijving: Gezien de haarstijl, ogen en gezichtsuitdrukking wordt dit door een specialist op late IJzertijd/Keltisch gedateerd.
Vondstnummer: 24-1543A
Opmerking: Er zijn geen sporen van een aanhechting te zien!