Omschrijving Van wie Rubriek
allectusallectus Antoninianus van Allectus (AD 293-296) Jan Munten [3]
constantinus Iconstantinus I Follis van Constantinus I AD 307-337 Jan Munten[3]
siliquasiliqua Siliqua van Constantius II, AD 337-361 Jan Munten [3]
siliquasiliqua Siliqua, 4-5e eeuw Jan Munten[3]
constantinus Iconstantinus I AE3 van Constantinus I (307-337) Sjoerd Munten[7]
potin Potin van de keltische stam der Cantii Earl Munten[3]
liciniuslicinius EA3/follis van keizer Licinius I Sjoerd Munten[8]
constantius 2constantius 2 AE4 van keizer Constantius II Theo Munten[5]
carausiuscarausius Antoninianus van Carausius Theo Munten[5]
allectusallectus Quinarius van Allectus Sjoerd Munten[8]
carausiuscarausius Koperen denarius van Carausius Sjoerd Munten[8]
constantinus IIconstantinus II AE3 van Constantinus II Sjoerd Munten[8]
diocletianusdiocletianus Antoninianus van Diocletianus Sjoerd Munten[8]
keltische zilveren unitkeltische zilveren unit Keltische zilveren unit Sjoerd Munten[8]
siliqua van magnus maximussiliqua van magnus maximus Zilveren siliqua van Magnus Maximus Sjoerd Munten[8]
kwart stater Keltische kwart stater, regio Rennes, 200-150 v.Chr. Earl Munten[3]
keltkelt Iberische keltische as, ca. 2e-1e eeuw v. Chr. Sjoerd Munten[8]
unit Keltische unit, South Ferriby type (Zwijn en paard).  ca. 40-10v. Chr Earl Munten[3]
unit Kelische unit van de Corieltauvi, 50 BC - 1 AD Earl Munten[3]
potin Keltische potin, 80-50 v.Chr. Denominatie la grosse tÍte Earl Munten[3]
keltische unitkeltische unit Keltische unit van de Corieltauvi, z.g. uniface type Theo Munten[4]
denariusdenarius Denarius van  Septimius Severus 193-194 Theo Munten[4]