Omschrijving Van wie Rubriek
Penning van Willem I, als graaf van Holland (1213-1222). Sjoerd Munten[7]
Pennie van Harold I Harefoot, 1035-1040 Sjoerd Munten[7]
Penning van graaf Gerard IV (1207-1229) van Gelre Sjoerd Munten[7]
Pennie van Edward de Confessor, 1042-1066 Earl Munten[3]
Wilhelmusgulden of Oude Dortse gulden van Willem V (1345-1389) Sjoerd Munten[6]
Hongaarse denier van mogelijk koning Bella II (1131-1141) Earl Munten[3]
Verzilverde koperen/bronzen vervalsing van een pennie van Koning Henry III  (1216-1272) Sjoerd Munten[6]
Penning van graaf Gerard IV (1207-1229) van Gelre Theo Munten[5]
Sceatta, 7-8e eeuw Jan Munten[3]
bernoldusbernoldus Denier van Bernoldus (1027-1054) Jan Munten[3]
sceatta Sceatta, 8e eeuw ("Maastricht") type Theo Munten[5]
pennie Pennie Henri II, periode 1180-1205  Theo Munten[5]
sceatta Sceatta, 8e eeuw, stekelvarkentype Jan Munten[3]
Diederik Pennie van Diederik van de Aare, (1197-1212) Theo Munten[5]
henry III Continentale imitatie van een pennie van Henry III Theo Munten[5]
Sterling van Jan IIISterling van Jan III Sterling z.j.  van Jan III Sjoerd Munten[8]
AethelredAethelred Penny (type AD 997 1003) van Aethelred II  Theo Munten[5]
groatgroat Groat van Edward III Sjoerd Munten[8]
Willem de veroveraarWillem de veroveraar Pennie van Willem de veroveraar (1066-1087) Sjoerd Munten[8]
bracteaatbracteaat Bracteaat van Mecklenburg  Jan Munten[3]
john Short cross penny van John (1199-1216) Theo Munten[4]
cnutcnut Zilveren pennie van koning Cnut Sjoerd Munten[8]
farthingfarthing Zilveren farthing van koning Edward I Sjoerd Munten[8]
schotse cuthalfschotse cuthalf Schotse halve pennie van William the Lion Sjoerd Munten[8]
gwijdegwijde Pennie van Gwijde van Dampiere markgraaf van Namen, graaf van Vlaanderen (1278-1305)   Sjoerd Munten[8]
Dirk VIDirk VI Penning van Dirk VI van Kleef Theo Munten[5]
tremissustremissus Tremisses van Dorestad Jan Munten[3]
henricus IIhenricusII Pennie van Henricus II Jan Munten[3]
cut half confessorcut half confessor Cut half penny van Edward de Confessor (1042-1066)  Sjoerd Munten[8]
fernandofernando Croat van Ferdinand II, koning van Aragon (1479-1516) Sjoerd Munten[8]
wodan sceatta Sceatta van het z.g. Wodan type Theo Munten[5]
floris V Penning (kopje) van Floris V Sjoerd Munten[8]
eathelred IIeathelred II gesneden halve pennie van Eathelred II Sjoerd Munten[8]
henry IIIhenry III Pennie van Henry III Sjoerd Munten[8]
solidus Geknipte munt, mogelijk een solidus van Lodewijk de Vrome Theo Munten[5]
halve leeuwengroot
halve leeuwengroot
Halve leeuwengroot + fragment.
Lodewijk I, graaf  van Vlaanderen
Jan Munten
diederikdiederik Denier of penning van het bisdom Utrecht op naam van bisschop Diederik van der Ahr (1198-1212) Sjoerd Munten[8]
dubbele stuiverdubbele stuiver Dubbele stuiver van Karel de Stoute, hertog van Bourgondi en graaf van Vlaanderen (1467-1477) Sjoerd Munten[8]
penninkje Penning van Dirk VII van Holland 1190-1203 Theo Munten[5]
penninkje Penning zj. (na 1235) muntheer :Frederik II (1212-1250) Theo Munten[5]
penninkje Penning van het  Bisdom Utrecht, Sede
Vacante, daterend 1233 - 1245
Theo Munten[5]
farthing Farthing (1327-1377), vermoedelijk Edward III Earl Munten[3]
longcross penny Penny 1216-1272, Henry III Earl Munten[3]
penny Penny van John, koning van Engeland van 1199-1216.
John werd ook "John Lackland" genoemd. (Jan Zonder Land)
Earl Munten[3]
penny Penny van William II (1087-1100), koning van Engeland Earl Munten[3]
halve penny Halve penny 1249-50 van Henry III, koning van Engeland van1216-1272 Earl Munten[3]
penny Penny van Edward I, koning van Engeland van 1272-1307 Earl Munten[3]
halve penny Halve penny van Henry III, 1216-1272 Earl Munten[3]
Penny ca. 1526-1544 van Henry VIII, koning van Engeland 1509-1547 Earl Munten[3]
penny Penny van William II (1087-1100), koning van Engeland. Earl Munten[3]
penny Penny van Edward de Confessor, 1042-1066 Earl Munten[3]
penny Longcross Penny van Henry III, 1216 - 1272 Earl Munten[3]
penny Shortcross Penny van Henry III, 1216 - 1272 Earl Munten[3]
groat Groat (1351-1377) van Edward III, koning van Engeland van 1327-1377 Earl Munten[3]
denier Denier van Reinald II. Earl Munten[3]
trachy Byzanrijnse Trachy ("Cup" Coin) van Manuel I, 1143-1180 Earl Munten[3]
dubbele groot Dubbele Groot Braspenning 1409-1416, Jan zonder Vrees. (1371-1419) Earl Munten[3]
vuurijzervuurijzer Dubbel vuurijzer 1481 van Maria v Bourgondie (1477-1482), Graafschap Brabant Theo Munten[4]
alexanderalexander Long cross half penny van Alexander III van Schotland 1249-1286 Theo Munten[4]
denier dirkdenier dirk Penning (denier) van Dirk VII, Graafschap Holland Theo Munten[4]
graaf willemgraaf willem Penning van  Graaf Willem I, broer van Dirk VII. Theo Munten[4]
1/2 reaal1/2 reaal 1/2 reaal van de Katholieke koningen Ferdinand en Isabella, Spanje 1474-1504 Theo Munten[4]
Diederich
diederich
Penninkje van Graaf Diederich IX van Kleef (1311-1347) Theo Munten[5]
sterlingsterling Sterling (1404-1413)  van Erik van Pommeren (1397-1439) Sjoerd Munten[8]