Omschrijving Van wie Rubriek
Zilveren dubbele stuiver van Zwolle 1677 Theo Munten[2]
3-steden goudgulden uit 1546 (Zwolle, Deventer en Kampen) Jan Munten
Rijderschelling van Nijmegen 1686 Theo Munten [3]
Halve stuiver zonder jaartal van Friesland Theo Munten [3]
Halve arendschelling van Nijmegen 1602 Theo Munten [3]
Zilveren stuiver van Utrecht, 1599 Theo Munten [2]
Snaphaanschelling  van Zeeland, 1583   Jan Munten [2]
Scheepjesschelling van Westfriesland 1678 Jan Munten[2]
Rijderschelling van Zwolle 1680 Jan Munten[2]
Halve patagon van Philips IV, 1625 Jan Munten[2]
6 stuiver 1615 (schelling) van Zeeland Sjoerd Munten [5]
dubbele wapenstuiver 1699 van Zeeland      Sjoerd Munten [5]
Dubbele stuiver 1672 van West Friesland          Sjoerd Munten [5]
Dubbele stuiver 1664 van Friesland             Sjoerd Munten [5]
Halve stuiver van Friesland zonder jaartal                 Sjoerd Munten [5]
Gouden tientje 1876 van koning Willem III Sjoerd Munten [5]
Stuiver van de stad Utrecht 1627 Earl Munten [2]
6 stuiver  (rijderschelling) van Zwolle 1688 Theo Munten [4]
Grano 1638, koper, van Juan de Lascaris-Castellar (1636-1657), Malta Jan Munten[2]
Solidus, Johan Casimir, koning van  Polen 1648-1668 Jan Munten[2]
Shilling van Elizabeth I (1558-1603) Sjoerd Munten [6]
stuiver kleef Stuiver, stad Kleef Theo Munten[2]
bezemstuiver Bezemstuiver, Utrecht 1760 Theo Munten[2]
halve guinea Halve guinea 1775 van Koning George III Sjoerd Munten [7]
Elizabethelizabeth 6 pennie Elizabeth I Sjoerd Munten [7]