Voorwerp: lakenlood van Osnabruck
Materiaal: lood
Afmetingen:
Datering:
Beschrijving:
Vondstnummer: 19-24
Referentie:
Voorwerp: lakenlood van Augsburg
Materiaal: lood
Afmetingen:
Datering:
Beschrijving:
Vondstnummer: 19-40
Referentie:
lakenlood Voorwerp: lakenlood van Rotterdam
Materiaal: lood
Afmetingen: diameter 28 mm
Datering: 14e-15e eeuw
Beschrijving: Op één zijde van het lood staat de rivier de Rotte afgebeeld met rondom in Gotische letters
geschreven: SIGILLUM DE ROTTERDAMME, wat "zegel van Rotterdam" betekend, op de
andere zijde staat het wapen van Rotterdam afgebeeld en een klop klop
Vondstnummer: 24-1421
Referentie:
lakenlood Voorwerp: lakenlood van Rotterdam
Materiaal: lood
Afmetingen: diameter 33 mm
Datering: 14e-15e eeuw
Beschrijving: Op één zijde van het lood staat de rivier de Rotte afgebeeld met rondom in Gotische letters
geschreven: SIGILLUM DE ROTTERDAMME, wat "zegel van Rotterdam" betekend, op de
andere zijde staat het wapen van Rotterdam afgebeeld.
Vondstnummer: 24-1422
 Referentie: