Klik voor informatie over Frederik II op de foto
Pennie van Frederik II  (1212-1250)
Materiaal:  zilver
Diameter:  10 mm
Vz: CESAR
Kz: NYMAGEN en in het kruis de letters AVE+
Muntplaats: Nijmegen
Vondstnummer: 7-1056
Referentie: De Voogd 7-11
Gegevens: Het volgende commentaar bij deze penning is van Jos Benders, gespecialiseerd in de vroegste Gelderse muntslag.
Volgens Van Gelder (1980) is deze munt na 1235 geslagen, en volgens mij hooguit tot in 1247. Van wie weet ik niet meer, maar iemand heeft gesuggereerd dat het ongebruikelijke omschrift CESAR te maken had met twisten over de Duitse troon. Frederik II was omstreden, zeker ook in deze contreien.
Door slechts CESAR te vermelden en niet tevens te noemen wie die CESAR dan zou zijn, zou de heersende Nijmeegse burggraaf op neutraal terrein zijn gebleven.

Klik voor informatie over Theodosius I op de foto
Siliqua van Theodosius I (A.D. 379-395)                       
Materiaal: zilver 
Diameter:  14 mm
Vz: DN.THEO....
Kz: 
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-1038
Referentie: 
Taler van 1557 van de stad Zurich                         
Materiaal:  zilver
Diameter:  42 mm
Vz: Leeuw naar links met schild en rijksappel binnen cirkel, randschrift: MO . NO . TVRICENSIS CIVIT : IMPERI : 57 en twee bijlen
Kz: dubbelkoppige adelaar met kroon binnen cirkel DOMINE:CONSERVA:NOS:IN:PACE
Muntplaats: Zurich
Vondstnummer: 7-686a
Referentie: Overdruk v/d Groningse volksalmanak blz. 163 afb. 122
Gedermineerd door dhr Jacobi van het KPK
1 stuiver van de stad Zwolle zonder jaartal                
Materiaal:  zilver
Diameter:  21 mm
Vz: Stadwapen met kroon tussen 1 en S en tekst DEVS.REFVGI VM.NOSTR(VM)
Kz: Versierd kruis in vierpas met bloem in het open hart en tekst  MON(E) NOV(A) ARG(E) (CIVI) ZWOL(L) of variant
Muntplaats: Zwolle
Vondstnummer: 7-685
Referentie: Catalogus v/d zilveren munten, deel 2, blz 160 (Zonnebloem)
2 stuiver van de stad Zwolle 1677                  
Materiaal:  zilver
Diameter:  20 mm
Vz: klimmende leeuw naar links tussen 2 en S
Kz: ZWOLLA en stadwapentje tussen jaartal
Muntplaats: Zwolle
Vondstnummer: 7-664
Referentie: Catalogus v/d zilveren munten, deel 2, blz 160 (Zonnebloem)
stuiver van Utrecht, 1599          
Materiaal:  zilver
Diameter:  24 mm
Vz: Stadswapen van Utrecht tussen 1 en S, randschrift: MONE . NOVA . CIVI . TRAI (Nieuwe zilveren munt v/d stad Utrecht)
Kz: vierpas met franse lelies, randschrift:  DEUS . FORTIIVDO . NOSTRA (God is onze kracht)
Muntplaats: Utrecht
Vondstnummer: 7-683
Referentie: Catalogus v/d zilveren munten, deel 1, blz 157 (Zonnebloem)
stuiver Kleef Stuiver van de stad Kleef                  
Materiaal:  zilver
Diameter:  mm
Vz: Gekroond stadswapen, NVMMVS.CLIVENSIS
Kz: Kruis met open hart, RG:CV.SVS.I???RI???MOT
Muntplaats:
Vondstnummer: 7-1345
Referentie:
bezemstuiver Utrecht Bezemstuiver, Utrecht  1760                
Materiaal:  zilver
Diameter:  20 mm
Vz: Pijlbundel tussen 1 en S binnen een lauwerkrans.
Kz: TRA IEC TUM , stadswapentje tussen twee punten en jaartal 1760
Muntplaats: 
Vondstnummer: 7-1412
Referentie: catalogus zilveren munten deel 1 blz. 155
afb.V.115.3 (Zonnebloem)